Venta Group şirkəti sizi Mühasibat Uçotu adlı təlimlərə dəvət edir.

muhasibatliq

 
“Peşəkar MÜHASİBAT UÇOTU” treninqlərinə qəbul başlanılmışdır.
Ümumi 3 aylıq təlim paketinə daxildir:
1.Mühasibat Uçotu
2.1C 8.2 proqramı
3.Praktika
Ümumi 2 aylıq təlim paketinə daxildir:
1.Mühasibat Uçotu
3.Praktika
Keçiriləcək mövzullar:
1) Aktiv/Passiv anlayışları və mahiyyəti
2) Debet və Kreditin istifadə olunma qaydaları
3) Hesablar planı (yeni)
4) Müxabirləşmələr (pravodkalar)
5) Əsas vəsaitlər və qeyri maddi aktivlərin uçotu
6) Kassa əməliyyatlarının uçotu və əməyin ödənişi
7) İstehsal və digər xərclərin uçotu
8) Vergi, DSMF, Statistika hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması
9) Beynəlxalq maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydaları
a) Balans hesabatı
b) Mənfəət/zərər haqqında hesabat
c) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
d) Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
10) İmtahan
QEYD: Proqramın sonunda mühasibat uçotunun mahiyyətini, mühasibat yazlışlarını(pravodkaları), Vergi, DSMF, Statistika hesabatlarının hazırlanmasını, əmək haqqının və məzuniyyətlərin hesablanmasını, əsas vəsaitlərin uçotunu aparmağı, yeni hesablar planını, mühasibat sənədləri ilə işləmə qaydasını, balansı qurmağı və beynəlxaq maliyyə hesabatlarını hazırlamağı yüksək səviyyədə bilmiş olacaqsınız.
Əlaqə: (050) 9787442